Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

To Aλάτι της γης, Aφιέρωμα στα ταμπαχανιώτικα τραγούδια