Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

Ο Ψαραντωνης στους Σταυλους του Σαραντικού

Σήμερα Σάββατο 21 Απριλίου και για μια και μόνο βραδιά ο Ψαραντωνης με το συγκροτημα του στους Σταυλους του Σαραντικού.