Σάββατο, 12 Μαΐου 2012

Ο Γιώργος Μανωλιούδης στο ΤεριρεμΟ Γιώργος Μανωλιούδης με το συγκρότημά του Παρασκευή 11/5 &  Σαββατο 12/5 στο Τεριρεμ