Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

Ο Ψαραντώνης στην παραλία της Ψαρομούρας