Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012

Ο Γιώργος και ο Νίκος Στρατάκης στους Σταύλους του Σαραντικού