Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

Τι γίνεται όταν ένα cd ξεπερνάει τα όρια ταχύτητας του;