Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

Είμαι μηχανικός, έχε μου εμπιστοσύνη…