Ο Γιώργος Παπαδάκης στο Καστέλλι Πεδιάδος


Ο Γιώργος Παπαδάκης στο Καστέλλι Πεδιάδος στην Ταβέρνα του Κοζύρη την Κυριακή 17 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες εδώ