Παρασκευή 27, Σάββατο 28 Γενάρη στα Κρητικά Κέντρα


Παρασκευή 27 Γενάρη
Ραέτι (Ηράκλειο): Γιώργος Χαλκιάς - Γιάννης Κακλής
Νίδα (Ηράκλειο): Νίκος Κουρμούλης
Τεριρέμ (Ηράκλειο): Γιώργος Μανωλιούδης
Δίας (Ηράκλειο): Νίκος Γωνιανάκης
ΤΕΙ (Ηράκλειο): Πέτρος Μαρούλης
Ζυγός (Χανιά): Δημήτρης Βασιλάκης
Μεσοστράτι (Ρέθυμνο): Γρηγόρης Αλυσσανδράκης
Μύθος (Ρέθυμνο): Γιάννης Σωπασής

Σάββατο 28 Γενάρη
Σταύλοι του Σαραντικού (Ηράκλειο, Ρογδιά): Δημήτρης Αποστολάκης
Τεριρέμ (Ηράκλειο): Γιώργος Μανωλιούδης
Ζέφυρος (Ηράκλειο): Γιώργος Γιακουμάκης
Δίας (Ηράκλειο): Νίκος Γωνιανάκης
Κρητικό Κονάκι (Ηράκλειο): Γρηγόρης Αλυσσανδράκης
Νίδα (Ηράκλειο): Νίκος Κουρμούλης
Ταμπακαριά (Χανιά): Νίκος και Ζήνος Περουλάκης
Στου Κοζύρη (Χανιά): Κώστας Σαριδάκης
Ευτυχία Palace (Χανιά, Κολυμπάρι): Βασίλης Σκουλάς
Πορτοκάλι (Χανιά, Πλατανιάς): Λευτέρης Μαθιουδάκης
Ταβέρνα Πόπη (Ρέθυμνο): Γιώργος Χαλκιάς - Γιάννης Κακλής
Μύθος (Ρέθυμνο): Γιάννης Κουτελιδάκης
Καφενείο Τσάκαλος: Ηλίας Βλαμάκης