Σήμερα Τετάρτη εμφανίζεται ο Μιχάλης Κουνάλης στο Σκαλάνι στο ΡΑΚΟΜΕΛΩΔΙΟΝ