Σταύλοι του Σαραντικου


Παρασκευοσαββατοκύριακο στους Σταύλους του Σαραντικου, λίγο πιο πάνω από το χωριό Ρογδιά στο δρόμο προς Σαββατιανά.
Παρασκευή: Βασίλης Σταυρακάκης
Σάββατο: Γιώργος Στρατάκης & Νίκος Στρατάκης
Κυριακή μεσημέρι: Αδερφοί Τσίγκοι
τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978021731
Περισσότερες πληροφορίες εδώ