Στεφανάκης - Κατσουλιέρης στο Κρητικό Κονάκι


ΣΑΒΒΑΤΟ 20/01/2012 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΟΝΑΚΙ ΣΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ.  ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ-ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ  ΤΗΛ.ΕΠΟΙΚ: 6978 821 626..