Ο Ψαραντώνης στο Τεριρέμ


Ο ΨΑΡΑΝΤΩΝΗΣ στο ΤΕΡΙΡΕΜ, το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2012. Μουσική σκηνή TERIREM , ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ/ ΤΗΛ.6979182177 ΑΝΔ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 255