Τριήμερο στα Κρητικά Κέντρα


Παρασκευή 17 Φλεβάρη:
Σταύλοι του Σαραντικού (Ρογδιά, Ηράκλειο): Γιάννης Κακλής & Γιώργος-Χαλκιάς
Αρόλιθος (Ηράκλειο): Δημήτρης & Μιχάλης Κουνάλης
Μήλον της Έριδος (Ηράκλειο): Πέτρος Σαριδάκης
Τεριρέμ (Ηράκλειο): Βασίλης Σταυρακάκης
Mercedes Club (Ηράκλειο): Νίκος Ζωιδάκης
Χάλκινα (Χανιά): Αντώνης Μαζοκοπάκης
Φάρος (Ρέθυμνο): Μανώλης Χατζάκης
Λαγουδέρα (Αθήνα): Στέφανος Βορδώνης
Κρήτη (Αθήνα): Μανώλης Αλεξάκης
Κρητικό Κονάκι (Αθήνα):  Πέτρος Μαρούλης
Terra Verde (Αθήνα):  Στέλιος Μπικάκης
Ζορμπάς (Αθήνα): Αλεφαντινός Μιχάλης
Ομαλός (Αθήνα): Κυριάκος Σταυριανουδάκης
Ρακοπαίγνιο (Αθήνα):  Γιάννης Επιτροπάκης
Γαλάζιο (Αθήνα): Γιώργος Καραγιώργης
Πορια (Αθήνα): Γιάννης Κολλάρος
Πασιφάη  (Αθήνα): Μάνος Κορναράκης
Ρεβαίζι (Αθήνα): Παυλίδης-Σταυρουλάκης
Μαδάρες (Αθήνα): Γιάννης Σοφίλλας
Σπιναλόγκα (Αθήνα): Νεκτάριος Χατζηδάκης
Τόπος Τεχνών Χώρα (Λαμία): Νίκος Ξυδάκης, Τρίφωνο, Γεωργία Νταγάκη

Σάββατο 18 Φλεβάρη:
Κρητικό Κονάκι (Ηράκλειο): Μανώλης Δρακάκης
Αρόλιθος (Ηράκλειο): Δημήτρης & Μιχάλης Κουνάλης
Τεριρέμ (Ηράκλειο): Βασίλης Σταυρακάκης 
Στου Κοζύρη Καστέλι Πεδιάδος:  Χουλάκης-Νηστικάκης 
Ζυγός (Χανιά): Γιώργος Ζερβάκης
Ο Σιδεράς (Ρέθυμνο): Αντώνης Μαλλιωτάκης & Μιχάλης Καλλέργης
Κοράλι (Κουτσουνάρι, Ιεράπετρα): Μανώλης Στεφανάκης
Κρήτη (Αθήνα): Μανώλης Αλεξάκης
Κρητικό Κονάκι (Αθήνα):  Πέτρος Μαρούλης 
Terra Verde (Αθήνα):  Στέλιος Μπικάκης
Ζορμπάς (Αθήνα): Αλεφαντινός Μιχάλης
Ομαλός (Αθήνα): Κυριάκος Σταυριανουδάκης
Ρακοπαίγνιο (Αθήνα):  Γιάννης Επιτροπάκης
Γαλάζιο (Αθήνα): Γιώργος Καραγιώργης
Πορια (Αθήνα): Γιάννης Κολλάρος 
Ρεβαίζι (Αθήνα): Μανόλης Μολυμπάκης
Δίκταμος (Αθήνα): Μανόλης Ψαλλίδης
Κουκλάκι (Αθήνα): Αφοί Μακριδάκη

Κυριακή 19 Φλεβάρη:
Τεριρέμ (Ηράκλειο): Βασίλης Σταυρακάκης
Ρίζες (Κρουσώνας): Δημήτρης Βερεράκης Μιχάλης Κουνάλης
Σταύλοι του Σαραντικού (Ρογδιά, Ηράκλειο): Ψαρογιώργης
Κρητικό Κονάκι (Αθήνα):  Πέτρος Μαρούλης
Ομαλός (Αθήνα): Κυριάκος Σταυριανουδάκης
Γαλάζιο (Αθήνα): Γιώργος Καραγιώργης
Μαδάρες (Αθήνα): Λευτέρης & Βαγγέλης Τσουβαλάς
Δίκταμος (Αθήνα): Μανόλης Ψαλλίδης

Δευτέρα 20 Φλεβάρη:
Θεωρείο (Ηράκλειο): Νίκος Μανιουδάκης