Ο Βασίλης Σταυρακάκης στο κέντρο Δίας

Ο Βασίλης Σταυρακάκης στο κέντρο Δίας, στον Αλμυρό Ηρακλείου για μία και μόνο βραδιά, την Παρασκευή 20 Απριλίου 2012.