Ο Δημήτρης Βακάκης στα Ταμπακαριά

Το Σάββατο 28 Απριλίου 2012 ο Δημήτρης Βακάκης με το συγκρότημά του στο χώρο μουσικής
Ταμπακαριά.