Ν. Σταμενης και Ν. Αρκουμάνης στο Ρακοπαίγνιο

Σήμερα Δευτέρα 23 Απρίλη και όπως κάθε Δευτέρα οι Ν. Σταμενης και Ν. Αρκουμάνης στο Ρακοπαίγνιο.