Ανάσταση στο Κρητικό Κονάκι


Ο Αχιλλέας Δραμουντάνης στου Κοκκίνη το Χανι στο κρητικό κέντρο Κρητικό Κονάκι, το Μεγάλο Σάββατο μετά την Ανάσταση για μία και μόνο βραδιά, τηλ.κρατ.6978-821626 & 2810-762478 & 6980-503614