Ο Μιχάλης Αλεφαντινός στον Αλίδρομο

Ο Μιχάλης Αλεφαντινός στον Αλίδρομο, σήμερα Κυριακή 29 Απριλίου για μία και μόνο βραδιά.