Ο Κώστας Σταυρουλιδάκης στο Μερακλίκι


Ο Κώστας Σταυρουλιδάκης στο Μερακλίκι. Το Σάββατο 19 Μαΐου για μια μοναδική βραδιά στο "ΜΕΡΑΚΛΙΚΙ". (Κανάρη 82, Μοσχάτο Rsv:2109417630)