Ο Βασίλης Σταυρακάκης στο ΤεριρέμΟ Βασίλης Σταυρακάκης με το συγκρότημα του στο Τεριρέμ την Παρασκευή 18 Μαΐου.