Ο Νεκτάριος Σαμόλης στο Τεριρεμ


Ο Νεκτάριος Σαμόλης στο Τεριρεμ, για μία και μόνο βραδιά το Σάββατο 19 Μαΐου.