Ο Γρηγόρης Αλυσσανδράκης στους Σταύλους του Σαραντικού