Η συνέντευξη του Κώστα και της Μαρίας Σκουλά στις Ραδιοφωνικές Κοντυλιές