Ερωφίλη - Μαρία Καναβάκη, μαζί!


Προετοιμασίες στην τελική ευθεία, όβερ. Ρυθμός φωτισμένος και γυαλισμένος, όβερ...Τραγούδια, πρόβες, ρούχο, μαλλί στη θέση του, όβερ...Ακούει κέντρο παρέας ακροατών της Παρασκευής;Όβερ!