Ο Αλέξανδρος Παπαδάκης στα Μέγαρα

Ο Αλέξανδρος Παπαδάκης (λύρα, ασκομπαντούρα, χαμπιόλια, τραγούδι) και ο Γιώργης Ψαράκης (λαούτο, μπουλγαρί, μαντόλα, τραγούδι), συμμετέχουν στη 2η Συνάντηση Πολιτιστικών Φορέων Δυτικής Αττικής που θα πραγματοποιηθεί στον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Μεγάρων (στον επαρχιακό δρόμο Μεγάρων-Περάματος).