Κρητικό γλέντι στο Σωματά

Πανηγύρι με τους Μιχάλη Τσικάλάκη (λύρα), Γιώργη και Ανδρέα Χατζησπύρο (λαούτα) διοργανώνει στο χώρο του σχολείου στο Σωματά του Δήμου Ρεθύμνου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος στις 16/08/2013 ημέρα Παρασκευή. Τιμή μενού 10 ευρώ. Τηλέφωνο για κρατήσεις: 6974 950292