Η Μαρία Καναβάκη και ο Χρήστος Παυλής στο OPUS

Η Μαρία Καναβάκη και ο Χρήστος Παυλής στο OPUS wine+beer+coffe (Καπεταν Χαραλαμπη 3, Ηράκλειο)