Όταν ο Μπογδάνος ξεπερνάει ακόμα και τον Πολυδωρα....Όταν ο Μπογδάνος ξεπερνάει ακόμα και τον Πολυδωρα....