Δωρεάν είσοδος στα μουσεία, Πότε και γιατί.


Απαλλάσσονται από την καταβολή εισιτηρίου οι κατωτέρω:

· Οι νέοι ηλικίας έως 18 ετών, των εντός της ΕΕ χωρών με την επίδειξη της Αστυνομικής τους ταυτότητας ή Διαβατηρίου για την επιβεβαίωση της ηλικίας.
· Οι φοιτητές και σπουδαστές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισότιμων σχολών των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Σχολών Ξεναγών με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας.
· Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, ου Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ) και του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (ΤΔΠΕΑΕ) με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας
· Οι κάτοχοι ειδικής κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) ή του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS) με την επίδειξη αυτής
· Οι ξεναγοί με την επίδειξη ταυτότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης
· Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας και Γ΄’ βάθμιας Εκπαίδευσης
· Οι δημοσιογράφοι, με την επίδειξη της δημοσιογραφικής τους ταυτότητας
· Τα μέλη Εταιριών και Συλλόγων Φίλων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων σε όλη τη Ελλάδα με την επίδειξη της θεωρημένης κάρτας μέλους
· Οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημοσίου, μετά από έγκριση του Γενικού Διευθυντή Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
· Οι συνοδοί τυφλών και ατόμων με κινητικά προβλήματα.
· Οι κάτοχοι Δελτίου ελευθέρας εισόδου
· Οι κάτοχοι της Kάρτας Πολιτισμού
-Φοιτητές και σπουδαστές πληρώνουν το μισό εισιτήριο.

- Ημέρες ελευθέρας εισόδου:
· Η πρώτη Κυριακή κάθε μήνα κατά το διάστημα από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου
· 6 Μαρτίου (Μνήμη Μελίνας Μερκούρη)
· 18 Απριλίου ( Διεθνής Ημέρα Μνημείων)
· 18 Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων)
· 5 Ιουνίου (Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος)
· Το τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου κάθε έτους (Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς)
· 28 Οκτωβρίου
· 25 Μαρτίου

[kulturosupa.gr]