Δυνατό γλέντι στο Κολυμπάρι στο cafe Αμφιθέα.


Δυνατό γλέντι στο Κολυμπάρι στο cafe Αμφιθέα. 
Μυλωνάκης-Σκευάκης-Μαρακάκης-Χαιρετάκης στην ΑΜΦΙΘΕΑ