Τι γίνεται όταν ένα cd ξεπερνάει τα όρια ταχύτητας του;