Το ψεύτικο email εμφανίστηκε ξανά...


Εμφανίστηκε ξανά το ψεύτικο email ιός που λέει ότι ένας φίλος μας βρέθηκε στο Λονδίνο και του έκλεψαν τα παντα, και τον πήγαν στην Αστυνομία και στην πρεσβεία, και μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας μόνο με email. Ζητάει λεφτά για να τακτοποιήσει το ξενοδοχείο... Ως αποστολέας φαίνεται το πραγματικό email του φίλου σας.. Μην ψαρώσετε λοιπόν... Δείτε το αρχικό μήνυμα:

I'm writing this with tears in my eyes,my family and I came down here to London United Kingdom for a short trip unfortunately we got mugged at the park of the hotel where we stayed,all cash,card and mobile phone were stolen off us but luckily for us we still have our passports with us.

We've been to the embassy and the Police here but they're not helping the issues at all and our return flight leaves in few hours from now but we're having problems settling the hotel bills and the hotel manager won't let us leave until we settle the bills,

I'm freaked out at the moment and i need your urgent help.