Ο security με το στρινγκ και τα μαλιά του διαβόλου
Ο security με το στρινγκ και τα μαλιά του διαβόλου....

...«και να μη μπορεί κανένας να αγοράσει ή να πουλήσει, παρά μονάχα αυτός που έχει το χτένισμα ή το όνομα του θηρίου, ή τον αριθμό του ονόματός του.» (Αποκάλυψη στον Ιωάννη 13:16-18)