Φασουλάς, Ροδουσάκη, Μανουσάκης στη Χάνδακος


Την Πέμπτη 10/04/2014 για μια μόνο βραδιά στο Συν στη Χάνδακος, στο Ηράκλειο, οι Χάρης Φασουλάς, Πελαγία Ροδουσάκη και Δημήτρης Μανουσάκης θα μας χαρίσουν μία όμορφη μουσική βραδιά.