Σαββατοκύριακο στο Τεριρέμ με Γιώργο και Νίκο Στρατάκη.


Σαββατοκύριακο στο Τεριρέμ με Γιώργο και Νίκο Στρατάκη και το συγκρότημα τους στις 12 και 13 Απριλίου και για δύο μοναδικές εμφανίσεις. Τηλέφωνο για κρατήσεις: 6979182177