Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδέχεται την αναφορά Skyguards για αεροψεκασμούς. Καταρρίπτεται.


Μία κατά φαντασίαν σημαντική είδηση κυκλοφορεί στο διαδίκτυο με τίτλο..

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΗΣΗ: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδέχεται την αναφορά Skyguards για αεροψεκασμούς / HAARP!!!

Αντιγράφω τμήμα της τόσο σημαντικής είδησης,αυτό που έχει σημασία και όχι ολόκληρο καθώς εμπεριέχει και πολιτικές σκοπιμότητες και παιχνίδια από τα οποία απέχουμε...

Στις 25η Μαρτίου 2014, μέρα εορτασμού της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, μας ήρθε μια ωραία έκπληξη από τις Βρυξέλλες: αποδοχή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της αναφοράς για τους αεροψεκασμούς και το HAARP που υπέβαλε ένα χρόνο πριν η ομάδα Skyguards μετά από τη διήμερη διάσκεψη με τίτλο «Πέρα από τις θεωρίες περί κλιματικής αλλαγής – Κοινωνία των πολιτών εναντίον γεωμηχανικής».

Η Πρόεδρος Επιτροπής επί των Αναφορών Erminia Mazzoni μας έγραψε :

“Θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι η Επιτροπή Αναφορών εξέτασε την αναφορά σας και αποφάσισε ότι τα θέματα που θίγετε είναι αποδεκτά σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο μέτρο που το θέμα εμπίπτει στη σφαίρα των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επιτροπή ξεκίνησε την εξέταση της αναφοράς σας και αποφάσισε να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξαγάγει προκαταρκτική έρευνα των διαφόρων πτυχών του προβλήματος. Η επιτροπή θα συνεχίσει την εξέταση της αναφοράς σας το συντομότερο μόλις λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες.”


Πρόκειται λοιπόν για μία αναφορά η οποία στάλθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την ομάδα skyguards και ήρθε η απάντηση από μεριάς κοινοβουλίου.

Βέβαια αν μείνετε στο τίτλο της κατά φαντασίαν σημαντικής είδησης θα νομίζετε πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχτηκε πως συμβαίνουν αεροψεκασμοί.

Όμως δεν είναι έτσι....

Tο έγγραφο που παρουσιάζεται στο άρθρο σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί απόδειξη πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδέχτηκε τους αεροψεκασμούς και όπως φαίνεται είναι μία απάντηση πως θα εξεταστεί η αναφορά μόλις λάβουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Άρα λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αποδέχτηκε τους αεροψεκασμούς όπως πολύ εύκολα καταλαβαίνει κάποιος διαβάζοντας την επιστολή.

Τι συμβαίνει όμως με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την σχέση του με τους πολίτες;Αντιγράφω από τον κανονισμό τον οποίο μπορείτε να δείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/citizenship_of_the_union/o10000_el.htm

Σχέσεις με τους πολίτες

Κάθε πολίτης ή κάτοικος της ΕΕ έχει, εντός των προκαθορισμένων ορίων, δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα του Κοινοβουλίου. Ο δημόσιος χαρακτήρας των συζητήσεων στις επιτροπές και στην ολομέλεια και η δημοσίευση των πρακτικών τους στην Επίσημη Εφημερίδα εγγυώνται τη διαφάνεια και τη δημοσιότητα των εργασιών του ΕΚ.

Κάθε πολίτης ή κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιούται επίσης να υποβάλει αναφορά στο ΕΚ για θέμα που εμπίπτει στους τομείς δραστηριοτήτων της ΕΕ και το οποίο τον αφορά άμεσα. Οι αναφορές εξετάζονται από την αρμόδια (επιτροπή), η οποία μπορεί να αποφασίσει τη σύνταξη εκθέσεων ή να πάρει θέση με όποιον άλλο τρόπο θέλει.
Επίσης, οι Ευρωπαίοι πολίτες δικαιούνται να υποβάλλουν καταγγελίες κατά των δραστηριοτήτων των θεσμικών ή άλλων ευρωπαϊκών οργάνων στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

Γιατί υπογράμμισα τη δεύτερη παράγραφο....

Βλέπουμε πως ο οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να στείλει αναφορές για οποιοδήποτε θέμα αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση.Η κλιματική αλλαγή σαφώς και απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και για αυτό απάντησαν στη συγκεκριμένη αναφορά,βασικά θα απαντούσαν σε οποιοδήποτε πολίτη όπως είδαμε στον κανονισμό.Σε καμία περίπτωση λοιπόν η επιστολή αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν αποτελεί αποδοχή των χημικών αεροψεκασμών.

Το πήραμε από την krypteia1