"Θα πιάνουν το γιο του να αντιγράφει και θα είναι σαν να μην τον έπιασαν..."