Σε κατώτερο επίπεδο ο κυρίως τάφος;


Το ΥΠΠΟ παρουσίασε μια ψηφιακή απεικόνιση του ταφικού μνημείου


Από αυτό συμπεραίνουμε ότι η υπόθεση που έχει γίνει μέχρι τώρα για την κάτοψη του ταφικού μνημείου είναι σωστή :


Επισημαίνεται ότι και ο τρίτος χώρος (Θ3) είναι γεμάτος χώμα.

Συγκεκριμένα στις 25/8/2014 σε ανακοίνωση του το ΥΠΠΟ (http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=58133) μας ενημερώνει ότι το ταφικό μνημείο έχει τρεις χώρους, καθώς μετά τον διαφραγματικό τοίχο Τ1 "Πίσω από αυτόν διακρίνονται δύο ακόμη χώροι", στις δε 31/8/2014 η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ (http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=58232 ) λέει :

"Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι και στους τρεις χώρους , μετά από τον τοίχο σφράγισης, υπάρχει χαλαρή αμμώδης επίχωση, ως το μέγιστο ύψος της θόλου"

Αυτό επιβεβαιώνεται και από την ύπαρξη του ανοίγματος Α2, το οποίο έχει νόημα ύπαρξης μόνο στην περίπτωση που έχουν γίνει επιχωματώσεις, καθώς τα ανοίγματα Α1 και Α2 είναι μέρος του σχεδίου σφράγισης του τάφου. Φαίνεται κοιτάζοντας μέσα από το Α2 μέσα στον χώρο Θ3 βλέπουν ότι ο απέναντι τοίχος δεν φαίνεται να είναι διαφραγματικός, αλλά ο τελικός τοίχος του ταφικού μνημείου..

Αν όπως το ταφικό μνημείο έχει μόνο τρεις χώρους και οι τρεις χώροι είναι γεμάτοι με χώμα μέχρι το μέγιστο ύψος της θόλου, τότε τίθεται το ερώτημα : ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΦΟΣ;

Κάνουμε την υπόθεση ότι η είσοδος του κυρίως τάφου είναι στο δάπεδο του Θ3 όπου πρέπει να υπάρχει άνοιγμα που να οδηγεί σε κάποιο κατώτερο επίπεδο όπου και βρίσκεται πλέον ο κυρίως τάφος!
Το φανταζόμαστε ως μια σκάλα ίδια περίπου με την σκάλα με τα 13 σκαλοπάτια που υπήρχε στην είσοδο των Σφιγγών.

Αν τελικά η υπόθεσή μας είναι σωστή, τότε ο Τάφος είναι πέραν πάσης αμφιβολίας ασύλητος και ο ένοικος του είναι πέραν πάσης αμφιβολίας αυτός που όλοι έχουν στο μυαλό τους αλλά δυσκολεύονται να το εκφράσουν, ο Μέγας Αλέξανδρος.

Εν αναμονή λοιπόν...

empedotimos via amfipolinews