Ασύλητος ο Τύμβος Καστά: μια προσεκτική διερεύνηση των σημερινών φωτογραφιών του Υπουργείου το επιβεβαιώνει


Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου της 14/9/2014 (http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=58434) θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε τα εξής :

Ο τέταρτος τοίχος δεν διευκρινίζεται αν είναι διαφραγματικός (δηλαδή χρησιμοποιείται για αντιστήριξη των επιχωματώσεων ) ή τερματικός (δηλαδή τοίχος όπου τερματίζεται αυτή η σειρά θαλάμων που ουσιαστικά αποτελούν τον προθάλαμο του κυρίως τάφου. Σημειωτέον φαίνεται ότι δεν υπάρχουν θυρόφυλλα μεταξύ και των τριών θαλάμων.(Παρότι δεν έχει αποκαλυφθεί πλήρως η θύρα του τρίτου διαφραγματικού τοίχου (Τ2)νομίζω ότι ούτε αυτή έχει θυρόφυλλα).


Και αυτό πολύ πιθανόν για εξισορρόπηση των επιχωματώσεων των τριών χώρων, δηλαδή η λειτουργία ήταν αντίστοιχη με την αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων.


Παρατηρούμε επίσης ότι η θύρα αυτή φαίνεται ότι είναι πολύ λιτή, σε σχέση με την θύρα του δεύτερου διαφραγματικού τοίχου (Τ1) (Καρυάτιδες) πράγμα που ίσως σημαίνει ότι δεν πρέπει να περιμένουμε πολλά ευρήματα εδώ, ιδιαίτερα αν η θύρα δεν έχει θυρόφυλλα όπως υποψιάζομαι.

Αν δε η υπόθεσή μας είναι σωστή, τότε αμέσως μετά την θύρα που βλέπουμε στην παραπάνω φωτογραφία, θα πρέπει να ακολουθεί σκάλα που να οδηγεί προς ένα κατώτερο επίπεδο.

Εκτιμούμε δε ότι αν όχι άμεσα, λίγο μετά θα υπάρχει κάποια στροφή της πορείας προς το κέντρο του ταφικού τύμβου, μιας και η πορεία που ακολουθούμε μέχρι τώρα, δεν είναι επί της ακτίνος (για λόγους που υποθετω ότι έχουν να κάνουν με τον αποπροσανατολισμό τυχόν εισβολέων) αλλά κινούμεθα υπό γωνίαν ως προς αυτή.

Αν διαβάζουμε δε καλά την σκέψη του κατασκευαστή, θεωρούμε ότι η αρχική του πρόθεση ήταν ο κυρίως τάφος να είναι κάτω από το επίπεδο του εδάφους, που ταυτίζετο με το επίπεδο της λίμνης Κερκινίτιδος, που υπήρχε μπροστά στον τύμβο. Υποθέτουμε ότι κατασκευαστικά ήταν πιο εφικτό να φτιάξει μια πορεία 15 μέτρων περίπου στο επίπεδο σχεδόν του εδάφους και μετά να προχωρήσει σε κατώτερο επίπεδο) και όχι από την αρχή.

Με αυτό το σκεπτικό, ο κυρίως τάφος θα ευρίσκετο κάτω από το επίπεδο της λίμνης καλυπτόμενος από 25 περίπου μέτρα χώμα από πάνω του, κατασκευή που μας θυμίζει τις σύγχρονες κατασκευές των καταφυγίων!

Αν η υπόθεση αυτή δεν είναι σωστή. τότε λογικά στον τέταρτο διαφραγματικό τοίχο θα υπάρχει η είσοδος του κυρίως τάφου, με θυρόφυλλα αυτην την φορά.

Ο τέταρτος τοίχος, όμως, δεν μπορεί να είναι διαφραγματικός, αλλά τερματικός διότι δεν παρατηρούμε κανένα άνοιγμα, όπως τα Α1 και Α2 που χρησίμευαν για την επιχωμάτωση των χώρων. Γιατί τότε και ο επόμενος χώρος θα χρειαζόταν επιχωμάτωση, άρα θα έπρεπε να υπάρχει ένα κατάλληλο άνοιγμα.

¨Ετσι λοιπόν ο τέταρτος τοίχος δεν παρουσιάζει κανένα άνοιγμα, όπως φαίνεται στις δημοσιευθείσες φωτογραφιες :


Σε αντίθεση με τους δύο προηγούμενους τοίχους που παρουσιάζουν σχετικά ανοίγματα :


για την λειτουργία των οποίων υπήρχε η μαρμάρινη πλάκα που βρισκόταν στην οροφήτου Θ2 και χρησίμευει εν είδει σκαλωσιάς για την μετακίνηση των εργατών και την ρίψη των χωμάτων:


Ακόμα και αν προς στιγμήν ενστερνιστούμε τις απόψεις περί της σύλησης του τάφου, λόγω της παρουσίας των ανοιγμάτων Α1 και Α2, στον χώρο Θ3 δεν υπάρχει περαιτέρω άνοιγμα και συνεπώς η όποια (υποτιθέμενη) προσπάθεια σύλησης θα είχε σταματήσει εδώ.

Το γεγονός δε ότι "Σύμφωνα με τις γεωλογικές παρατηρήσεις φαίνεται ότι η επίχωση παραμένει αδιατάρακτη" μας ξεκαθαρίζει ότι κανείς δεν έχει προσπαθήσει να επέμβει στην επιχωμάτωση του χώρου Θ3!

Με άλλα λόγια το ταφικό μνημείο είναι πέραν πάσης αμφιβολίας ασύλητο!