Το μνημείο της Αμφίπολης και η πολιτική του εκμετάλλευση