Παραγιουδάκης - Δρακάκης στο Ιδιόμελο


Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου ο Γρηγόρης Παραγιουδάκης με το Μανόλη Δρακάκη και το Δημήτρη Ζωγραφάκη, στο Ιδιόμελο στο Ηράκλειο