Συνέδριο για τα "τοπωνύμια" της Κρήτης


Η Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης οργανώνει συνέδριο στα Χανιά, στις 3, 4 και 5 Ιουλίου 2015 με θέμα « Τα τοπωνύμια της Κρήτης » και καλεί τους ερευνητές , τους καταγραφείς και μελετητές των τοπωνυμίων της Κρήτης να λάβουν μέρος σ’ αυτό.

Η δήλωση συμμετοχής στο συνέδριο θα γίνει ηλεκτρονικά μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@ilaek.org .

Στη δήλωση θα υπάρχουν τα στοιχεία του δηλούντος ( ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση ) και το θέμα της ανακοίνωσης.

Η περίληψη της ανακοίνωσης ( εκτάσεως μιας δακτυλογραφημένης περίπου σελίδας ) θα πρέπει να σταλεί, στην ίδια διεύθυνση, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2015.

Η Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου θα κρίνει, με βάση τις περιλήψεις, ποιες ανακοινώσεις θα γίνουν δεκτές στο συνέδριο.

zarpa.gr