Μανωλάκης, Κονταρός, Σκουλάς και Μανωλιούδης στο Ιδιόμελο


Μουσικά βράδια στο ιδιόμελο

Τετάρτη 8/10: Γιώργης Μανωλάκης
Πέμπτη 9/10: Κώστας & Μαρία Σκουλά, Γιώργος Τσίγκος, Χαρ. Σκουλάς
Παρασκευή 10/10: Μανόλης Κονταρός
Σάββατο 11/10: Γιώργος Μανωλιούδης