Ο Ανδρέας Μανωλαράκης στο κέντρο Κάστρο

 

Ο Ανδρέας Μανωλαράκης στο κέντρο Κάστρο στο Ηράκλειο την Παρασκευή 07/11/2014 (Ικάρου & Καζαντζίδη, Ηράκλειο, τηλέφωνο: 697 2119492)