Ο Βασίλης Σταυρακάκης στο Σταυρό του Νότου


Ο Βασίλης Σταυρακάκης για μία μόνο παράσταση την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου στην Αθήνα