Κρητική βραδιά στο Πέτρα και Βότσαλο.


Κρητική βραδιά στο Πέτρα και Βότσαλο στα Μάταλα, με το συγκρότημα του Γιάννη Σπινθάκη:
Στα λαούτα Γιάννης Παπαγεωργίου και Στέλιος Καμπουράκης και στο Μαντολίνο Κων/νος
Οικονομάκης. Σάββατο 6 Δεκεμβρίου