Μουσικά Σαββατοκύριακα στις Αρχάνες από τον Ross Daly


Μουσικά Σαββατοκύριακα στις Αρχάνες από τον Ross Daly

10-11 και 17-18 Γενάρη

Θέματα:

10-11 “Κύκλοι των μακάμ -Ανάλυση και διαδρομές στα μακάμ”
17-18 “Το μακάμ στην Κρητική μουσική”

Διάρκεια κάθε σεμιναρίου 12 ώρες

Ώρες μαθημάτων 10:00-13:00 και 17:00-20:00
Περιορισμένος αριθμός θέσεων!
Πληροφορίες: kellythoma@yahoo.com